farma na losenici      

 

 FARMA NA LOSENICI

Pobyt na farmě

I. Návštěvy na farmě

Naše farma je otevřena návštěvníkům celoročně s možností prohlídky zvířat, jejich krmení a pozorování.

Od jara do podzimu je možno návštěvu spojit s posezením u ohně, grilováním a opékáním masa, občerstvením ve faremním stánku, koupáním v říčce Losenice, apod.

Návštěva farmy je vhodným programem zvláště pro rodiny s dětmi, které se tak dostanou, možná poprvé v životě, do těsného kontaktu se zvířaty, což má pozitivní vliv na rozvoj sociálního cítění, poznávání a citovou složku osobnosti.

Se zvířaty je práce pořád, ale její náplň se mění měsíc od měsíce, podle toho jak běží faremní rok:

Leden

Klidový režim, pravidelný přísun minerálů a vitamínů, kontrola stáda před bahněním, krmení

Únor

Bahnění-dozor, podávání selenu jehňatům, krmení

Březen

Doběh bahnění, příprava pastvin (opravy hrazení atd.), úklid zimoviště

Duben

Střihání vlny u ovcí, kontrola a úprava kopýtek, odčervení, úklid zimoviště

Květen

První společná pastva bahnic, beranů a jehňat na zeleném, stavba dočasných elektrických ohradníků

Červen

Odstav beránků a oddělení stád, přehánění mezi pastvinami

Července

Přehánění mezi pastvinami, první porážky a prodeje jehňat, čištění vodních pramenů, opravy hrazení

Srpen

Přehánění mezi pastvinami, porážky a prodeje jehňat, čištění vodních pramenů, opravy hrazení

Září

Přehánění mezi pastvinami, porážky a prodeje jehňat, vpuštění chovného berana do stáda, čištění vodních pramenů, opravy hrazení

Říjen

Přemístění stád na zimoviště, poslední porážky jehňat, odčervení, kontrola a úprava kopýtek, výroba klobás, kontrola pastvin, vysekání nedopasků a plevele, likvidace náletů

Listopad

Klidový režim, pravidelný přísun minerálů a vitamínů, krmení, výroba klobás

Prosinec

Klidový režim, pravidelný přísun minerálů a vitamínů, krmení, konzumace klobás, medoviny

II. Tematické pobyty

A. Instruktáž pro chov a založení malé farmy

Pro lidi, kteří uvažují o založení vlastní farmy, pořádáme speciální víkendové pobyty s cílem seznámit zájemce se všemi důležitými aspekty farmaření a sestavit základní model jejich farmy – kolik pozemků mám k dispozici, kolik a jaká zvířata si mohu dovolit, jaké faremní objekty potřebuji, kolik mě to bude stát, jaké budou moje příjmy, kolik času farma pohltí, jak mám farmu zaměřit apod.?

Zájemce je zapojen do dílčích činností na farmě, aby získal praktické zkušenosti a zároveň si ověřil, jestli je založení farmy to, po čem opravdu touží nebo jestli si farmaření příliš neidealizuje.

Pobyty na farmě je vhodné zopakovat párkrát za rok, aby zájemce měl představu o tom, jak se život a práce na farmě mění podle ročních období a reprodukčního cyklu zvířat.

Termíny, ubytování atd. je nutno dohodnout individuálně.

 

B. Hledání duševní rovnováhy-pro pokročilé

Někdy má člověk pocit, že je toho najednou všeho moc, starosti nedají spát, přeplněné pláže nelákají, otázky nad smyslem života…známe to asi všichni.

Nádherná horská příroda, jen pár lidí kolem, jednoduchá práce na farmě, dlouhé večery u ohně, pomalý rytmus života, návrat k tomu prapůvodnímu, ke kořenům, spousta času k přemýšlení – to je naše „terapie“ určená těm, kteří potřebují získat zpět duševní rovnováhu. Každý z nás čas od času potřebuje někam utéct do klidu, změnit denní návyky, vyčistit hlavu a přemýšlet o tom, co je v životě opravdu důležité, provést si jakousi inventuru a rozhodnout se, jak dál…

Tomuto cíli je přizpůsoben denní režim – host je plně začleněn do života farmy, vstává v 7:00 hod, po snídani jde samostatně zkontrolovat zvířata na 4 pastvinách v okolí, doplní vodu do žlabů, obejde hrazení, vyčistí studánky, naseče trávu, posedí a pohlédne daleko do krajiny…vyžene některá stáda z ohrad a půjde je pást na volnou louku…má dostatek času na přemýšlení, práce není moc, ale je nutno ji vykonat. Denně. Sůl země…Pěší výlety po okolních kopcích – sám, bez průvodce.

Alespoň na týden zapomeňte na auto, mobil, firmu, ubíjející zaměstnání, stress, věci pomíjivé a věnujte se pouze sobě!

Podmínky pobytu, termíny atd. je nutno projednat individuálně.

 

© Farma na Losenici, All rights reserved
E-mail: farmanalosenici@seznam.cz
Design: Jan Zivora. Made by Asset Protection s.r.o.